FITMI

First in treating Male Infertility

FITMI

Gennem mange års forskning på afdelingen har vi fundet et specielt knogle-protein (RANKL) i testiklerne. Det er interessant, da lægemidlet Prolia (Denosumab), der benyttes til behandling af knogleskørhed, kan binde og blokere RANKL. På den baggrund har vi undersøgt effekten af at hæmme RANKL i celle- og museforsøg og efterfølgende i et pilotstudie i 12 mænd. Disse studier viste at man ved at hæmme RANKL, formentlig kan stimulere sædcelle-produktionen. Efterfølgende udførte vi et større forsøg med 100 infertile mænd. Her fandt vi at en undergruppe af mænd med reproduktionshormonet AMH > 38 pmol/L, havde en bedring af deres sædkvalitet 80 dage efter behandlingen. 

FITMI (First In treating Male Infertility) er et dobbeltblindet randomiseret interventionsstudie (lodtrækningsforsøg), hvor 282 infertile mænd allokeres til behandling med

A) Denosumab, 60 mg subkutan injektion, eller
B) Placebo

I løbet af tre måneder vil deltagerne komme til i alt fire besøg på afdelingen, samt efterfølgende besvare to spørgeskemaer. Rekruttering er startet februar 2022 og forventes at vare frem til udgangen af 2023. Efter FITMI afsluttes, kan vi på baggrund af resultaterne vurdere, om man kan behandle en gruppe af infertile mænd ved at hæmme RANKL.

Studiet er godkendt af den regionale Videnskabsetiske Komité (Journal nr H-21040145) samt af Lægemiddelstyrelsen (EudraCT nr. 2021-003451-42).