FITMI

First in treating Male Infertility

Baggrund

I 2013 var ca. 10 % af nyfødte i Danmark undfanget ved fertilitetsbehandling. Mikroinsemination anvendes ved cirka halvdelen af samtlige behandlinger og primært på baggrund af den mandlige partners nedsatte sædkvalitet. Hvis man kan bedre sædkvaliteten hos mænd med stærkt nedsat sædkvalitet, så man kan nøjes med den mindre invasive ”almindelige” in vitro fertilisering (IVF) eller med konventionel inseminationsbehandling, vil det være biologisk og samfundsmæssigt hensigtsmæssigt. Indtil nu er det dog stort set ikke undersøgt, om man ved simple tiltag hos voksne mænd, kan forbedre en reduceret sædkvalitet. Vi har fundet ekspression af et specielt protein kaldet RANKL i testiklerne. Det indikerer, at dette protein har en direkte effekt på sædcelleproduktionen. Det er interessant, da der findes et lægemiddel Denosumab som kan blokere RANKL. På den baggrund undersøgte vi først effekten af at hæmme RANKL i forskellig dyre-og human modeller, hvor Denosumab øgede mængden af de sæddannende celler. Det indikerer, at stoffet måske kan stimulere sædcelleproduktionen. Da stoffet i andre patientgrupper har vist sig sikkert og effektivt vil vi med dette forsøg undersøge om behandling med Denosumab kan øge dit totale antal bevægelige sædceller.